នាទីសួនកំណាព្យ៖ ច្បាប់ ឃរាវាសចតុរ័ង្ស

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន
នាទីសួនកំណាព្យ៖ ច្បាប់ ឃរាវាសចតុរ័ង្ស
និពន្ធអត្ថបទកំណាព្យដោយ៖ លោក គីម រដ្ឋា
សូត្រដោយ៖ លោក ចាន់ សុធី
កំដរទ្រខ្មែរដោយ៖ លោក ចិក សំណាង
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz ក្នុងនាទីសួនកំណាព្យរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០