សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការសិក្សាកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង នៅថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការសិក្សា កែទម្រង់រចនា សម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង នៅថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក និងលទ្ធភាពបង្កើនថវិកាទៅឲ្យរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ