បទយកការណ៍ស្ដីពី «ប្រជាពលរដ្ឋចងចាំគុណូបការៈទាមទារឯករាជ្យជាតិរបស់ព្រះមហាវីរ:ក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋ»

អគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ៖ លោកស្រី សន សាវិន