ឯកឧត្តម ហាប់ អូម៉ាលី អញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធបែងចែកទឹកតាមទុយោ ៣០ភូមិ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

AKP បន្ទាយមានជ័យ ថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ហាប់ អូម៉ាលី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធ ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធបែងចែកទឹកតាមទុយោចំនួន ៣០ភូមិ ដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ អង្គការ Samaritan’s Purse (សាម៉ារីតាន់ ភឹស) សម្រាប់ជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឈុន សារ៉ាត