កម្មវិធី«ជីវិតយើងសង្គមយើង»ក្រោមប្រធានបទ« ការបើកប្រាក់ខែ២ដងរបស់កម្មករនិយោជិត»សូមអញ្ជើញ តាមដានស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖

ថ្ងៃ១៤រោច ដាច់ខែអស្សុជ ឆ្នាំច រឹទ្ឋិស័កព.ស២៥៦២ គ.ស២០១៨ត្រូវនឹងថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែវិចិ្ឆកា នេះកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM918KHz និងFM105.70 MHz បានពិភាក្សាលើប្រធានបទ « ការបើកប្រាក់ខែ២ដងរបស់កម្មករនិយោជិត »

វាគ្មិន៖ លោក ហ៊ួន សុខភានាថ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច នៃក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

លោក សារិ ពុទ្ធិរិទ្ធ មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃសមគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជា ដែលហៅកាត់ថាGMAC

១- នីតិវិធីនៃ ការរៀបចំផ្តល់

២- ផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៃ ការរៀបចំផ្តល់