ឯកឧត្តម សូរ ជុងហូរ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញអាណត្តិទី២ លើកទី៥៤ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម សូរ ជុងហួរ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញអាណត្តិទី២ លើកទី៥៤ របស់ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី