លោកជំទាវ មុំ ផាន់នី ផ្ដល់សម្ភារ និងពូជសត្វមាន់ ដល់ប្រជាសហគមន៍ព្រៃឈើសង្ឃរុក្ខវន្ត នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

AKP ឧត្តរមានជ័យ ថ្ងៃទី០៦ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

លោកជំទាវ មុំ ផាន់នី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន ផ្តល់សម្ភារទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និងសម្ភារកសិកម្ម និងពូជសត្វមាន់ចំនួន ១១០គីឡូក្រាម ដល់ប្រជាសហគមន៍ចំនួន ១១គ្រួសារ ដែលរស់នៅ ក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិសង្ឃរុក្ខវន្ត ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ នាថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ទិត ស្រ៊