ក្រុងសៀមរាប នៃប្រទេសកម្ពុជា និងក្រុងស៊ូវ៉ុន នៃប្រទេសកូរ៉េ រៀបចំទិវាបុណ្យវប្បធម៌កូរ៉េ នៅភ្នំក្រោម

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

ក្រុងសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា ដែលតំណាងដោយឯកឧត្តម អ៊ឹង ហឿន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្តីទី និងទីក្រុងស៊ូវ៉ុន នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ តំណាងដោយលោក យ៉ុម តែយ៉ុង (Yeom Tae-young) អភិបាលក្រុង សហការរៀបចំទិវាបុណ្យ​វប្បធម៌​កូរ៉េ ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅ​វិទ្យាល័យភ្នំក្រោមស៊ូវ៉ុន ស្ថិតក្នុងភូមិភ្នំក្រោមស៊ូវ៉ុន សង្កាត់សៀមរាប ក្រុងខេត្តសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ហង្ស សៀក