នាវាទេសចរណ៍ COSTA FORTUNA ចូលចតកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

នាវាទេសចណ៍បរទេសមួយគ្រឿងឈ្មោះ COSTA FORTUNA នាំភ្ញៀវទេសចរបរទេសចម្រុះជាតិសាសន៍ និងនាវិក ប្រមាណជាង ៣.០០០នាក់ មកពីប្រទេសថៃ ចូលចតកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយថ្ងៃ នៅកម្ពុជា មុននឹងចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី