ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ វង្ស៊ី វិស្សុត និងអគ្គនាយក ADB ប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាកម្រិតខ្ពស់ នៅភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ វង្ស៊ី វិស្សុត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងលោក Ramesh Subramaniam អគ្គនាយក​នៃនាយកដ្ឋានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ADB អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាកម្រិតខ្ពស់ «តើបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់តំបន់ អាចជំរុញការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដោយរបៀបណា ?» នារសៀលថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ សួស សាវី