នាទី៖ បទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ ថ្ងៃទី ០៣​ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន
នាទី៖ បទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ
និពន្ធអត្ថបទដោយ៖ លោក ប៊ុន ហឿម
អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី និង លោកស្រី ខន សុវណ្ណដា
បច្ចេកទេសស្រាវជ្រាវ និង បញ្ចូលបទភ្លេងដោយ៖ លោក សន្ទនា ចាក់ផ្សាយ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និង អាទិត្យ វេសាម៉ោង ២២ម៉១០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ជុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា