នាយឧត្តមសេនីយ៍ ប៉ុល សារឿន អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីជូនដំណើរកងកម្លាំងវិស្វកម្មសំណង់លេខ៥៩៤ ចំនួន២០៤នាក់ ចេញទៅបំពេញបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅអាហ្វ្រិកកណ្តាល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

នាយឧត្តមសេនីយ៍ ប៉ុល សារឿន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុកការងារបញ្ជូនកងកម្លាំងចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាព និង លោកជំទាវ Pauline Tamesis អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីជូនដំណើរ កងកម្លាំងវិស្វកម្មសំណង់លេខ៥៩៤ ចំនួន២០៤នាក់ ចេញទៅបំពេញបេសកកម្មពហុខ្នាតរួមគ្នា នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីស្ថិរភាពនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ជឹម ណារី