ឯកឧត្តម ឈួរ ច័ន្ទឌឿន អញ្ជើញបួងសួងសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី សាងសង់រូបសំណាកនាងកង្រី និងរៀបចំសួនច្បារនៅតាមមាត់ទន្លេ ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

AKP កំពង់ឆ្នាំង ថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឈួរ ច័ន្ទឌឿន អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អញ្ជើញបួងសួងសុំម្ចាស់ទឹក ម្ចាស់ដី សាងសង់រូបសំណាកនាងកង្រី និងរៀបចំសួនច្បារ នៅតាមមាត់ទន្លេ ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ បៃ ស៊ីថុន