ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ ១៥វិច្ឆិកា តម្លៃសាំងធម្មតា នឹងចុះមកនៅ៤០០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីតម្លៃប្រេងឥន្ទន:ដែលត្រូវលក់រាយ តាមបណ្តាស្ថានីយផ្សេងៗ​ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨។ ក្នុង​សេចក្តី​ជូនដំណឹងនេះបង្ហាញថា សាំង​ធម្មតា​ និងប្រេងម៉ាស៊ូត គឺមានតម្លៃ៤០០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ ដូចគ្នា។

ខាងក្រោម​នេះគឺជាសេចក្តី​ជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១ វិច្ឆិកា​នេះ។