ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ –