កម្មវិធី «ជីវិតយើងសង្គមយើង»ក្រោមប្រធានបទ« គម្រោងស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន»សូមអញ្ជើញ តាមដានស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖សម្របសម្រួលដោយ៖ នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​ក្នុង​ និង​ក្រៅ​ប្រទេស​៖

ថ្ងៃ០៧រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំច រឹទ្ឋិស័កព.ស២៥៦២គ.ស២០១៨ត្រូវនឹងថ្ងៃពុធ ទី៣១ ខែតុលា កម្មវិធី«ជីវិតយើងសង្គមយើង»វិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM918KHz និងFM105.70 MHz បានពិភាក្សាលើប្រធានបទ « គម្រោងស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន »

វាគ្មិន លោក គង់ ភឿន ប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ នៃក្រអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ពិភាក្សា៖

I- ស្ថានភាពផ្លូវក្រោយទឹកជំនន់ II-ដំណើរការស្តារ គណនេយ្យភាពនៃការអនុវត្តន៍គម្រោង