ឯកឧត្តម ថោង ខុន និងឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារទេសចរណ៍ រយៈពេល០៩ខែ ឆ្នាំ២០១៨

AKP សៀមរាប​ ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ និងឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំបូក សរុបការងារទេសចរណ៍ជាមួយរដ្ឋ និងឯកជន ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ រយៈពេល០៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ