កម្មវិធី «ជីវិតយើងសង្គមយើង»ក្រោមប្រធានបទ« ការផ្តល់ពូជស្រូវ និងដំណាំរួមផ្សំ »សូមអញ្ជើញ តាមដានស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖​ សម្របសម្រួលដោយ​ លោកស្រី ឆាយ លីណា

ថ្ងៃ០៦រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំច រឹទ្ឋិស័កព.ស២៥៦២គ.ស២០១៨ត្រូវនឹងថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែតុលា នេះ កម្មវិធី«ជីវិតយើងសង្គមយើង»របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM918KHz និងFM105.70 MHz បានលើកយកប្រធានបទ « ការផ្តល់ពូជស្រូវ និង ដំណាំរួមផ្សំ »

កិច្ចពិភាក្សាចំបង

១- ស្ថានភាពក្រោយទឹកជំនន់ ២- ដំណោះស្រាយនិងប្រសិទ្ឋនៃការចែកពូជស្រូវនិងពូជដំណាំ