ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង អញ្ជើញជាអធិបតី បើកពិព័រណ៌ការងារ និងផលិតផលជាតិឆ្នាំ២០១៨ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកោះពេជ្រ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អញ្ជើញជាអធិបតី ការតាំងពិព័រណ៌ការងារ និងផលិតផលជាតិឆ្នាំ២០១៨ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២៧ ខែតតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា