ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងរៀបចំប្រណាំងទូកខ្នាតអន្តរជាតិ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់

AKP ពោធិ៍សាត់ ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងសាងសង់វេទិកាប្រណាំងទូកខ្នាតអន្តរជាតិ នាថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំ​ការប្រណាំងទូកខ្នាតអន្តរជាតិ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខនេះ។

រូបថត៖ សាលាខេត្តពោធិ៍សាត់