ឯកឧត្តម យឹម ធិន និងឯកឧត្តម ស ថាវី អញ្ជើញជាអធិបតី វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត នៅស្រុកអន្លង់វែង

AKP ឧត្តរមានជ័យ ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម យឹម ធិន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ឧត្តរមានជ័យ ត ឯកឧត្តមស ថាវី អភិបាលខេត្ត អញ្ចើញជាអធិបតី វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត នៅស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ នាថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ទិត ស្រ៊