ល្ខោនយីកេរឿង៖ មរណៈមាតា (ភាគទី១១)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន
ល្ខោនយីកេរឿង៖ មរណៈមាតា (ភាគទី១១)
ប្រភពរឿង៖ គម្ពីរភាសាបាលី “ចេតនាពុទ្ធា”
ប្រភេទ៖ ពាក្យកាព្យ
អ្នកនិពន្ធ៖ ភិក្ខុ អ៊ុក
កាលកំណត់តែង៖ ព.ស ២៤២០ គ.ស ១៨៧៧ (ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស​ម្តេចព្រះនរោត្តមបរមរាមាទេវតា “ព្រះសុវណ្ណកោដ្ឋ”)
កែសម្រួលជាយីកេរឿងដោយ៖ លោក ង៉ែត ជុំ
សម្តែងដោយ៖ សិល្បៈករ សិល្បៈការិនីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា​
ផលិតនិងរក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា