ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា ប្រគល់សម្ភារដែលជាអំណោយរបស់ចិន ជូនដល់អគ្គនាយកដ្ឋានទាំង៥ នៃក្រសួងព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី ក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញប្រគល់អំណោយសម្ភារ រួមមានកុំព្យួទ័រ និងកូនយន្តហោះថតរូប (ដ្រូន) ដែលជាអំណោយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សម្រាប់ក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជា ជូនដល់អគ្គនាយកដ្ឋានទាំង៥ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ហ៊ុន យុទ្ធគុណ