សន្និសីទសារព័ត៌មាន របស់ឯកឧត្តម កៅ គឹមហួន ស្តីអំពីលទ្ធផលផ្លែផ្កានៃដំណើទស្សកិច្ចរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅទី្វបអឺរ៉ុប

សន្និសីទសារព័ត៌មាន របស់ឯកឧត្តម កៅ គឹមហួន រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស្តីអំពីលទ្ធផលផ្លែផ្កានៃដំណើទស្សកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សកិច្ចការងារ និងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗប្រកបដោយភាពជោគជ័យ នៅប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួន។

ផលិតដោយ វិទ្យុជាតិFM 96MHz