ទ្រខ្មែរ៖ ហោមរោង

សូមគោរព សម្តេច ទ្រង់ ឯកឧត្ត លោកជំទាវ លោក លោកស្រីជាទីគោរព ក្នុងន័យថែរក្សា និងអភិរក្ស សិល្បៈវប្បធម៌ជាតិអោយបានគង់វង្ស ថ្ងៃនេះអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមអនុញ្ញាតលើកយកនូវឧប្បករណ៍ភ្លេងខ្មែរមួយប្រភេទគឺទ្រខ្មែរប្រគុំជូននូវបទភ្លេងហោមរោង ។

បទភ្លេង៖ ហោមរោង

ប្រគុំដោយ៖ លោក ចិក សំណាង

បច្ចេកទេសថត៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ដូច្នេះសូមយាងសណ្តាប់ និងអញ្ជើញស្តាប់ដោយមេត្រី