ឯកឧត្តម ស៊ីម កា អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសម័យប្រជុំលើកទី២ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ស៊ីម កា ប្រធានព្រឹទ្ធសភាស្តីទី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសម័យប្រជុំលើកទី២ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ ព្រឹទ្ធសភា