លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅសាធារណរដ្ឋតួកគី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ –