ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសន្និសីទស្តីពីការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពថាមពលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព(ក.ជ.អ.ច.) អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសន្និសីទស្តីពីការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល នៅប្រទេសកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ក្រសួងបរិស្ថាន