តំណាងរាស្រ្តជប៉ុន អញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសារមន្ទីរសន្តិភាពសកម្មភាពកំចាត់មីន ខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម កាស៊ូណូរី តានណាកា (KAZUNORI TANAKA) តំណាងរាស្រ្ត និងជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសូងការបរទេស ជប៉ុន អញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ច នៅសារមន្ទីរសន្ដិភាពសកម្មភាពកំចាត់មីននៅខេត្ដសៀមរាប នាថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ