ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Cambodia Digital TV Co., Ltd. នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនខេមបូឌា ឌីជីថល ធីវី (Cambodia Digital TV Co., Ltd.) លើកទី៣ នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា