ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង រួមជាមួយមន្រ្តីជំនាញ ចុះពិនិត្យមើលលូ ប្រឡាយស្ទះ និងបូមទឹកចេញ បញ្ជៀសការលិចក្រុងភ្នំពេញ ពេលភ្លៀងធ្លាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ រួមជាមួយមន្រ្តីជំនាញ អញ្ជើញចុះពិនិត្យស្ថានភាពលូ ប្រឡាយស្ទះ និងបូមទឹកចេញ បញ្ជៀសការលិចក្រុងភ្នំពេញ ពេលភ្លៀងធ្លាក់ នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន