ឯកឧត្តម លី វ៉ាន់ ហុង ទទួលស្វាគមន៍អនុរដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋបាលជាតិវិទ្យុ-ទូរទស្សន៍ NRTA ចិន នៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម លី វ៉ាន់ហុង អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន និងសហការី អញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍ ឯកឧតម្ត Fan Weiping អនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋបាល ជាតិវិទ្យុ-ទូរទស្សន៍ NRTA ចិន នៅឯព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ខណៈឯកឧត្តម អនុរដ្ឋមន្រ្តី ដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកបំពេញ ទស្សនកិច្ចការងារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា