មន្រ្តីជំនាញកាំកុងត្រូលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ប្រមូលទំនិញខូចគុណភាព និងមានផ្ទុកសារធាតុគីមីជាង ១តោន ដុតកម្ទេចចោល

AKP បន្ទាយមានជ័យ ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

មន្ត្រីជំនាញកាំកុងត្រូលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សហការជាមួយមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខេត្ត ប្រមូលទំនិញ ចម្រុះខូច គុណភាព និងមានផ្ទុកនូវសារធាតុគីមីជាង ១តោន ដុតកម្ទេចចោល នាថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ឈុន សារ៉ាត