គណៈកម្មាធិការជំនាញខេត្តគៀងយ៉ាង និងខេត្តព្រះសីហនុ ចុះហត្ថលេខាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការរុករក អិដ្ឋធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាម ពលីជីវិតក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

គណៈកម្មាធិការជំនាញខេត្ត គៀងយ៉ាង នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដឹកនាំដោយលោក ជូ ថាញ់មិញ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជន និងជាប្រធានគណៈកម្មការជំនាញខេត្តគៀងយ៉ាង និងគណៈកម្មការជំនាញ ខេត្តព្រះសីហនុ ដឹកនាំដោយលោក ជាវ វិជ្ជាក់ អភិបាលរង ខេត្តព្រះសីហនុ និងជាប្រធានគណៈកម្មការជំនាញ ខេត្តព្រះសីហនុ បើកកិច្ចប្រជុំ និងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរុករកអិដ្ឋធាតុ កងទ័ព ស្ម័គ្រចិត្ត និងជំនាញ ការវៀតណាម ដែលបានពលីជីវិតកាលពីសម័យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា រសៀលទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី