កម្មវិធី«ជីវិតយើងសង្គមយើង»ក្រោមប្រធានបទ«ប្រសិទ្ឋិភាពនៃការប្រើបណ្ណបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម(បសស)ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល » សូមអញ្ជើញ តាមដានស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖​ សម្របសម្រួលដោយ៖ លោកស្រី ឆាយ លីណា៖

ថ្ងៃ០៨កើត ខែអស្សុជ ឆ្នាំច រឹទ្ឋិស័កព.ស២៥៦២គ.ស​២០១៨ត្រូវនឹងថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នេះកម្មវិធី«ជីវិតយើងសង្គមយើង» ពិភាក្សាប្រធានបទ«ប្រសិទ្ឋិភាពនៃការប្រើបណ្ណបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម​(បសស)ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល »

វាគ្មិនរួមមាន៖ ១-លោក យ៉ាម យុទ្ឋា អនុប្រធានការិយាល័យបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

២-លោកវេជ្ជៈបណ្ឌិត ឡូ វាសនាគីរី ប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការក្រសួងសុខាភិបាល ។