តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិកំពង់ភ្លុក កំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ទៅទស្សនាកម្សាន្ត កាន់តែច្រើនឡើងៗ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នំា២០១៨ —

លោក សាង គង់ ប្រធានសហគមន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិកំពង់ភ្លុកបានឱ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នេះថា តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិកំពង់ភ្លុក ជាគោលដៅទេសចរណ៍ធម្មជាតិមួយដ៏សំខាន់ និងកំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ឱ្យទៅដើរលេងកម្សាន្តនៅទីនោះ កាន់តែច្រើនឡើងៗ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ