សូមអញ្ចើញតាមដានស្តាប់ ការផ្សាយផ្ទាល់ កម្មវិធី “លើកកម្ពស់ការស្វែងយល់ជាសាធារណៈ អំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀន ក្នុងសង្គម”

 

កម្មវិធី “លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ អំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀន ក្នងសង្គម” សម្រាប់ថ្ងៃទី ១៦ តុលានេះ មានលោកអនុសេនីយ៍​ទោ ឌុច សុធុន មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ប៉ុស្តិ៍នគរបាល បឹងទំពុន ទី២ អញ្ជើញ​ចូលរួមជាវាគ្មិន។

កម្មវធីនេះមានផ្សាយផ្ទាល់ រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ ចាប់ពីម៉ោង 9ៈ00 ដល់ម៉ោង 10ៈ00ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុជាតិFM96 MHz

សូមស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់​ ក្នុងផ្នែកផ្សាយផ្ទាល់នៃវិទ្យុជាតិ FM 96MHz ក្នុងApp ក្រសួងព័ត៌មាន

រឺសូមចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

http://128.199.210.71:8004/stream?type=http&nocache=7&fbclid=IwAR1jTy80VxB0w8MxVrlRIwaHM_7Uf_U-pCgbVPwEYh4fr_Mv7SFQCmfR748