ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាក Peter Kazimir អញ្ជើញទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម Peter Kazimir ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ នៃសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាក អញ្ជើញទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ខណៈឯកឧត្តម អញ្ជើញមកបំពេញ ទស្សនកិច្ចរយៈពេលពីរថ្ងៃនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

រូបថត៖ ឃុត សៅ