លោកជំទាវ មាន សំអាន ជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តម យន្ត មីន ដើម្បីស្វែងយល់ពីវិស័យសុខាភិបាល សង្គមកិច្ច និងអតីតយុទ្ធជន និងវិស័យការងារ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

លោកជំទាវ មាន សំអាន ប្រធានគណៈកម្មការទី៨ នៃព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៣ ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិស័យសុខាភិបាល សង្គមកិច្ចនិងអតីតយុទ្ធជន និងវិស័យ ការងារ នៅខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី