លទ្ធផលក្នុងជំនួបកំពូលរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្ដរជាតិ និងធនាគារពិភពលោក នៅប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ​ឆ្នាំ២០១៨ –