គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតសហភាពអន្ដរសភា(IPU) នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ​ឆ្នាំ២០១៨ –