ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ប្រកាសគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់សម្ដេចតេជោ​ ចំពោះការការពារអធិបតេយ្យជាតិ