ក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសគាំទ្រជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលបានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាមិនដោះដូរអធិបតេយ្យជាតិជាមួយជំនួយបរទេសឡើយ។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ​ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៨ —