ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៧ នៃវេទិកាសភាអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (APPF)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល អនុប្រធានទី១ រដ្ឋសភា អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៧ នៃវេទិកាសភាអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (APPF) នៅរាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ រដ្ឋសភា