រឿងអប់រំខ្លី៖ គ្រួសាររីករាយ

ដើម្បីចូលរួមរីករាយជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

រឿងអប់រំខ្លី៖ គ្រួសាររីករាយ

និពន្ធនិងដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក ឡេង រតនា

ផលិតដោយ៖ សហការីនៃវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា