ព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃឧបោសថសីល(ថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌ)៖ អត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃឧបោសថសីល(ថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌ)៖ អត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណភិក្ខុព្រហ្មបញ្ញោ ញ៉ែម ប៊ុន ឈុន និង ព្រះភិក្ខុឧត្តមបញ្ញោ គ្រឿង យឿន ព្រះអង្គជាសង្ឃគណមហានិកាយ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM105.70MHz