ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសមេគង្គ និងជប៉ុន អញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការវិនិយោគ ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុន (JETRO)

AKP តូក្យូ ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសមេគង្គ និងជប៉ុន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី ការវិនិយោគ ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការ ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុន (JETRO) នារសៀលថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន។

រូបថត៖ បេសកជនពិសេសទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា