ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសមេគង្គ-ជប៉ុន អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុន លើកទី១០

AKP តូក្យូ ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសមេគង្គ-ជប៉ុន អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាស្តីពីលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុន លើកទី១០ ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ បេសកជនពិសេសទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា