ប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសមេគង្គ និងជប៉ុន អញ្ជើញចូលរួមបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុន លើកទី១០ នៅទីក្រុងតូក្យូ

AKP តូក្យូ ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសមេគង្គ-ជប៉ុន រួមមាន ប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាម ឡាវ ថៃ មីយ៉ាន់ម៉ា និងជប៉ុន អញ្ជើញចូលរួម បើកកិច្ចប្រជុំ កំពូលមេគង្គ-ជប៉ុន លើកទី១០ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ បេសកជនពិសេសទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា