ប្រមុខដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេសមេគង្គ និងជប៉ុន ជួបកីឡាករមេគង្គ-ជប៉ុន មុនបើកកិច្ចប្រជុំកំពូល លើកទី១០

AKP តូក្យូ ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ប្រមុខដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេសមេគង្គ និងជប៉ុន អញ្ជើញជួបកីឡាករមកពីប្រទេសមេគង្គ-ជប៉ុន មុនចូលរួមបើកកិច្ចប្រជុំ កំពូលមេគង្គ-ជប៉ុនលើកទី១០ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន។

រូបថត៖ បេសកជនពិសេសទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា